Na koniec lipca kwota do spłaty kredytów mieszkaniowych Polaków wynosiła 401,5 mld zł.


                                                                                                                            
Ile do spłaty przypada na jednego kredytobiorcę, który zapożyczył się na mieszkanie? Nie wystarczyłoby na kawalerkę w Warszawie.
„Na jednego kredytobiorcę mieszkaniowego przypadało 1,1 kredytu i 112 tys. zł średniej kwoty zadłużenia do spłaty. Zdecydowana większość tj. aż 73 proc., kredytobiorców mieszkaniowych w Polsce posiada kredyty złotowe (2,62 mln), a 27 proc. kredyty walutowe (967 tys. osób). Z łącznej kwoty 401,5 mld zł – 58 proc. zadłużenia, czyli 235,7 mld zł przypada na kredyty złotowe, natomiast 42 proc., czyli 165,8 mld zł na kredyty walutowe – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Oznacza to, że przeciętna wartość walutowego kredytu mieszkaniowego jest wyraźnie większa niż złotowego.”

 

Kredyty mieszkaniowe warte już ponad 400 mld zł